Gala Sportu w Barczewie

Gala Sportu w Barczewie

27 kwietnia 2017 r. po raz drugi w Skarbcu Kultury Europejskiej (wyróżniony w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”) odbyła się VI Gala Sportu. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z gminy Barczewo.

Wśród wyróżnionych byli:
1. Janusz Zajczyk
2. Sławomir Żarejko,
3. Krzysztof Zajczyk
4. Dominik Gołębiowski.
Nagrodzeni trenerzy i zawodnicy otrzymali: nagrodę pieniężną, list gratulacyjny:

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy:
1. Małgorzata Jasińska
2. Cezary Białecki
3. Łukasz Łukaszewicz
4. Michał Jakubiak
5. Zenon Markowicz
6. Beata Zofia Pronobis
7. Marsel Castalano
8. Maja Staniszewska
9. Kacper Oleszczak
10. Sławomir Żarejko
11. Bartosz Zabłotny
12. Przemysław Menziński
13. Krzysztof Cis

Nagrodę specjalną w postaci pucharu i listu gratulacyjnego otrzymał Pan Janusz Sturlis, który przez ponad 30 lat był działaczem w Gminnym Klubie Sportowym PISA Barczewo, propagował aktywny styl życia był organizatorem wielu wydarzeń sportowych, które przyczyniały się do promocji Miasta i Gminy Barczewo.


Galę uświetnił występ ZESPOŁU WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO pt."Musical i operetka dla wszystkich". Największe przeboje musicalowe i operetkowe, a także utwory F. Nowowiejskiego w wykonaniu artystów sceny operowej z akompaniamentem fortepianu".