Interpelacja ws. KAS z zakresu kontroli bezpieczeństwa na lotniskach

Interpelacja ws. KAS z zakresu kontroli bezpieczeństwa na lotniskach

10. listopada do mojego biura poselskiego trafił list z prośbą o pomoc od Pracowników Służby Ochrony Lotniska w porcie Olsztyn- Mazury, w sprawie zapisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.  Projekt ustawy  w art. 2 pkt. 12 stanowił co następuje: "Prowadzenie kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U z 2016 r. poz. 605,904,1361)". W praktyce oznaczałoby to utratę miejsc pracy dla ok. 2000  wykwalifikowanych pracowników.

16.11.2016 r. ( a nie 19.11.2016 - jak wskazane jest w odpowiedzi Ministerstwa) wystosowałem interpelację do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, w której przedstawiłem argumenty pracowników Służby Ochrony Lotnictwa, w sprawie zapisów tej ustawy. W związku z wysokim wskaźnikiem bezrobocia na terenie Warmii  i Mazur, z każdą próbą pozbawiania ludzi pracy należy apelować do rządu o skrupulatne, rzeczowe przyjrzenie się sytuacji.

Tego samego dnia Sejm uchwalił ustawę o KAS i ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w brzmieniu uwzględniającym przedmiotowe poprawki. Bardzo się cieszę, że sprawa zakończyła się sukcesem wnioskodawców.

30.11.2016 r . otrzymałem odpowiedź na interpelację.

Poniżej odwołania do dokumentów w sprawie:

1. LO SEJM RP (1)

2.  Interpelacja 7659

3. odpowiedź na interpelację .(3455423_2450642)

 

 

Fotografia:onet.pl