Interpelacja ws. Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Więziennictwa

Interpelacja ws. Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Więziennictwa

W związku z otrzymanym pismem od Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Więziennictwa i Pracowników Więzienia, zdecydowałem się na skierowanie interpelacji nr 16773 do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprawa toczy się o zwiększenie środków finansowych na 2018 rok dla służb mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem nadzorującym służby:

  • Policję
  • Straż Graniczną
  • Państwową Straż Pożarną
  • Biuro Ochrony Rządu

Pracownicy Więziennictwa podlegają Ministrowi Sprawiedliwości.

Jak wynika z pisma przesłanego w odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Sprawiedliwości, Minister nie był świadom, że podejmowane są dzialania o przeznaczeniu dodatkowych środków na uposażenie dla funkcjonariuszy służb mundurowych.

Najważniejsze, że zostały podjęte działania mające służyć włączeniu funkcjonariuszy więziennictwa w planowany projekt podwyżek. Szczegóły w grafice.