Konwent UWM

Konwent UWM

Konwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przyjął dwa ważne dla przyszłości uczelni stanowiska: w sprawie utworzenia Collegium Medicum na Wydziale  Nauk Medycznych oraz w sprawie ratowania zabytków w regionie.

19 kwietnia przewodniczący Konwentu UWM, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, zwołał posiedzenie w związku z pilną potrzebą dyskusji nad projektami badawczymi realizowanymi przez UWM wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, programem rozwoju Collegium Medicum oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, a także przyjęcia stanowiska w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

Prezentacja projektów badawczych, zwróciła moją uwagę za sprawą rozpoczynającej się inicjatywy wprowadzenia zajęć Szkoły Biznesu UWM. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w skali kraju. Do udziału w zajęciach szkoły będą zapraszani wyróżniający się studenci, którzy zdobęda wiedzę o prawidłach rządzących biznesem. To dla nich szansa, by szybko zdobyć niezależność na rynku pracy.

Szkoła stawia sobie ambitne cele:

• połączenie nauki o biznesie z kulturą biznesu, ekologią, oraz współczesną myślą zrównoważonego rozwoju.
• zaangażowanie w edukację i rozwój liderów innowacyjności i przedsiębiorczości.
• przygotowanie słuchaczy do sukcesu zawodowego poprzez połączenie nauki w formie warsztatów i pracy nad projektami biznesowymi wraz z praktyką gospodarczą.
• osiągnięcie miana lidera edukacji biznesowej dzięki ciągłemu dostosowywaniu programów i metod nauczania do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Drugi z nich zakłada kształcenie dualne. Olsztyńska uczelnia jest pierwszym w kraju klasycznym uniwersytetem, który wprowadza tego rodzaju formę kształcenia studentów, polegającą na tym, że student przechodzi kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole oraz kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawcy. We współpracy z koncernami Michelin Polska i Tetra Pak Obram. Uniwersytet planuje uruchomić kierunki: mechanika i budowa maszyn, mleczarstwo, inżynieria przetwórstwa żywności oraz inżynieria i zarządzanie produkcją.


Źródło: Olsztyn24.com