Odpowiedź na interpelację 7174

Odpowiedź na interpelację 7174

Minister Edukacji Narodowej pochyliła się nad interpelacją ws. projektu zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ciągle czekamy na dwie kolejne odpowiedzi z rąk Ministra Zdrowia.

Przypomnę, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w zakresie zmian do ustawy o zawodach pielegniarek i położnych.  W ich odczuciu zaproponowana zmiana to degradacja zawodu, podporządkowanie się środowisku lekarskiemu i medycznemu.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministrestwa i treść interpelacji:

1. interpelacja 7174

2. propozycja odpowiedzi na interpelację w sprawie kształcenia pielęgniarek.