Program Klub - podsumowanie

Program Klub - podsumowanie

11.07.2018 r. poznaliśmy oficjalne dane z województwa warmińsko - mazurskiego dotyczące wyników Programu KLUB MSiT. Od dwóch lat zapraszam kluby sportowe wszystkich dyscyplin sportowych do wzięcia udziału w szkoleniu. Uczymy jak poprawnie przygotować i napisać wniosek, jak unikać błędów merytorycznych i formalnych, rozmawimy o tym, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku.

W ciągu dwóch lat spotkałem się z 200-ma przedstawicielami klubów sportowych. Rezultatem tych spotkań jest rosnąca liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków i więcej pieniędzy dla klubów sportowych w naszym województwie. Wsparcie jest na poziomie 10.000 lub 15.000 zł na:

- wynagrodzenia trenera/ów

- zakup sprzętu sportowego

- organizację obozu sportowego.

W tym roku dofinansowanie otrzymały 133 kluby sportowe. W ciągu kilku spotkań na Warmii i Mazurach w 2018 roku z mojej oferty skorzystało 90 przedstawicieli środowiska sportowego. W porównaniu do poprzedniego roku, w I turze naboru wniosków:

- (2017) 84 kluby otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu

- (2018) 133 kluby otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu.

Bardzo mnie cieszy tendencja wzrostowa. Żałuję, że MSiT nie ogłosiło II tury naboru, bo nasze województwo miałoby sznasę otrzymać jeszcze więcej pieniędzy.

Przygotowujemy się do nowej edycji i nowych spotkań w województwie. Zapraszam wszystkich chętnych za rok.