Spotkanie ws. programu MSiT „Klub 2017”

Spotkanie ws.  programu MSiT „Klub 2017”

Zapraszamy kluby na spotkanie dotyczące programu MSiT „Klub 2017”, w ramach którego można starać się o dofinansowanie na poziomie 10.000 zł (klub jednosekcyjny), bądź  15.000 zł (klub wielosekcyjny).

Szkolenie odbędzie się 27 marca (poniedziałek) o godz. 17:30, w siedzibie WMZPN w Olsztynie (al. Piłsudskiego 69A). Organizatorem szkolenia jest Paweł Papke, Poseł na Sejm RP, który przedstawi szczegóły dotyczące programu „Klub 2017” oraz udzieli indywidualnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres: pawel.papke@sejm.pl

Ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program „Klub 2017” służy rozwijaniu sportu przez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.