Uregulowania prawne w sprawie inwestycji w gminach

Uregulowania prawne w sprawie inwestycji w gminach

Kolejna inwestycja rozlokowania nadmiernej ilości kurników ma być realizowana na terenie gminy Olsztynek. Wyraźnie sprzeciwia się temu pomysłowi lokalna społeczność. Nie chcą sąsiadować z kurami, ze względu na zanieszyczenia i nieprzyjemny zapach.

Burmistrz gminy Olsztynek, Artur Zenon Wrochna, zaniepokojony inwestycją nadmiernej ilości kurników, wystosował do mojego biura poselskiego pismo z prośba o interwencję w sprawie zmian przepisów dotyczących decyzyjności władz gminy w tego rodzaju przypadkach. Przeciw tej inwestycji - rozlokowania większej ilości kurników na terenie gminy - protestują mieszkańcy, a burmistrz ma związne ręce, bowiem jego zakres decyzyjności nie jest wystarczający.

Warto tu przytoczyć przykład z powiatu żuromińskiego, który w mediach opisywany jest jako „kurze zagłębie”. Znajduje się tam 700 kurników, w których jednocześnie może być hodowanych 20 mln kurcząt. Raport oceny oddziaływań inwestycji na środowisko, opracowywany jest przez inwestorów, jeżeli nie ma w nim mowy o zagrożeniu dla ludzi, inwestycja może być z powodzeniem realizowana. Inwestor w przytaczanym przykładzie może rozbudowywać swoją inwestycję bez obaw, mimo licznie napływających skarg ze strony  mieszkańców.

Przed taką sytuacją broni się gmina Olsztynek.


Wystosowałem w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Środowiska. Poniżej zapis dokumentacji.

1. interpelacja 7534

2.Minister Srodowiska odpowiedź na inter.7534

Czekamy na ustosunkowanie się do odpowiedzi Burmiastrza, o czym zadecydujemy, jakie kroki oczynimy w tej sprawie dalej.