Wykład na Uniwersytecie Dzieci

Praca z dziećmi - wyzwanie - podjęte i zrealizowane. Dyskutowaliśmy na tematy trudne: porażka, ambicja, sukces i presja z nim związana.