Olsztyński Budżet Obywatelski

Olsztyński Budżet Obywatelski

W Olsztynie rozpoczęło się głosowanie w akcji "Olsztyński Budżet Obywatelski" (OBO). Inicjatywę od pierwszej edycji popierała Platforma Obywatelska.

Wraz z Marcinek Kuchcińskim - Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Olsztynie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty OBO. Władze Miasta przekazują z budżetu 3 730 000 zł.

Pieniądze będą rozdysponowane na projekty, które w głosowaniu uzyskają największe poparcie. Projekty są zgłaszane przez mieszkańców,  następnie weryfikowane przez specjalną komisję.

Każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 rok życia, ma prawo wziąć udział w głosowaniu, oddając głos na jeden projekt osiedlowy i jeden projekt zintegrowany.

Więcej informacji, opis projektów znajdziecie Państwo na stronie: https://glosujobo.olsztyn.eu/