Gala Laur Najlepszym z Najlepszych w Olsztynie 31.03.2016.