Bezpłatne szkolenia z programów MSiT

Bezpłatne szkolenia z programów MSiT

16.02.2018 r. do Olsztyna przyjedzie Jakub Rutnicki - Poseł na Sejm RP, który na moje zaproszenie poprowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji w programów MSiT m.in. Sportowa Polska czy Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Poseł Rutnicki od kilku lat prowadzi szkolenia w województwie wielkopolskim i może pochwalić się wieloma inwestycjami zakończonymi z sukcesem. Jest mi niezmiernie miło, że pozytywnie odpowiedział na wystosowana przeze mnie zaproszenie.

  • Beneficjentami mogą zostać:
    Przedstawiciele Jednostek Sektora Finansów Publicznych
    Dyrektorzy Szkół
    Prezesi Klubów Sportowych

Tak, jak w zeszłym roku, partnerem projektu został Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej.

Szkolenie ma charakter otwarty, odbędzie się 16.02.2018 r. o g. 11:00, w siedzibie WMZPN al. marsz. Józefa Piłsudskiego 69a w Olsztynie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o potwierdzenie udziału mailowo do dn. 15.02.2018 do g. 10:00.

Zaproszenie Szkolenie