Gala Sportu w Biskupcu

Kolejne miejsce na mapie #Warmia #Mazury, w którym rozumiana jest idea promocji przez sport. Biskupiec.