Zjazd Pielęgniarek i Położnych Warmii i Mazur

Dbają o nas, podają leki, są częścią najpiękniejszych chwil, jakie w życiu przeżywamy. Pomagają w sytuacjach zagrożenia życia. Pielęgniarki i Położne.