#Deforma Edukacji

#Deforma Edukacji

Do końca marca zbieramy podpisy ZA referendum ws. reformy oświaty przygotowanej przez rząd PiS. Podpisy można składać na kartach, które pobierane są ze strony NiePsujcieSzkoly.pl. Karty należy przesłać do biur poselskich PO w regionie. Nie ma obaw przed rozpowszechnianiem danych osobowych. Komisja w Sejmie po zliczeniu głosów, zniszczy karty.

Dlaczego to referendum jest tak istotne. Przedstawiam Wam szereg argumentów, które zebrał zespół oko.press:

"(...) dyrektorzy wyliczyli ilu nauczycieli trzeba będzie zwolnić z powodu reformy oświaty PiS. (...) gdy za dwa lata likwidowane gimnazja opuszczą ostatni uczniowie, zwolnienia sięgną nawet 60 %."

Źródło: Gazeta Wyborcza

1. zniknąć ma ponad 6,5 tys. gimnazjów, gdzie pracuje 101 tys. nauczycieli (w najgorszej sytuacji jest 3100 gimnazjów samodzielnych)
2. szkoły podstawowe muszą objąć nauką osiem roczników: pierwszaki natkną się na 15- latków.
3. w budżecie 2017 przewidziano na podwyżki nauczycielskie 1,3 proc., po 35-63 zł brutto na osobę.
4. należałoby najpierw przedyskutować reformę, przekonać do niej nauczycieli, zrobić pilotaże, a potem przygotowywać latami. Min. Zalewska ma na wszystko kilka miesięcy.
5. nie ma czasu na dyskusje z rodzicami, którzy dowiedzą się post factum, że ich dziecko ma dojeżdżać do innej szkoły.
6. w wielu podstawówkach, które wydłużą naukę o dwa lata zabraknie miejsc.
7. odpowiedzią na chaos będzie tworzenie rozwiązań tymczasowych, takich jak filie szkół.
8. każda podstawówka przerobiona z gimnazjum, oznacza odebranie klas innej podstawówce, zwłaszcza, że czwarta klasa ma być bardziej nauczaniem wczesnoszkolnym.
9. podstawy programowe dopiero się piszą.
10. przez trzy lata 2019/20-2021/22 przez licea przetoczą dwa roczniki ucząc się jednocześnie według starego i nowego programu, do starej i nowej matury. Doraźnie zabraknie nauczycieli/lek, potem będzie nadmiar.
11. Jak ktoś, obleje w czerwcu 2019 III klasę gimnazjum, to zamiast iść do liceum, wróci do ósmej klasy podstawówki, trafiając na grupę, która w międzyczasie przerzuciła się na naukę według nowego programu.
13. podstawę programową (12 lat nauki), piszą przypadkowe zespoły  mając na to 3 miesiące.  Zgodnie z programem PiS: żadnych fakultetów, mniej przyrody, więcej ojczystej literatury oraz nacisk na dyscyplinę i wychowanie, poza seksualnym.
14. w kilka miesięcy wydawnictwa mają napisać, zatwierdzić w MEN, wydrukować i rozkolportować podręczniki do klas I, IV i VII.
15. deformę odrzuciły wszystkie związki samorządowców, wielkomiejska Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, a nawet Związek Powiatów Polskich, choć powiaty mają pod sobą najmniej zagrożone licea, rektorzy uniwersytetów, ZNP.
16. od 2000 do 2015 roku – polskie, gimnazjalne 15-latki awansowały z poziomu - poniżej europejskiej średniej - do czołówki edukacyjnej świata. Efekty zawdzięcza się wydłużeniu edukacji ogólnej (dla wszystkich) do dziewięciu lat (6+3)
17. nie ma żadnych badań, które uzasadniałyby konieczność likwidacji gimnazjów. Nie ma liczących się ekspertów, którzy twierdziliby, że ta destrukcja systemu jest uzasadniona.