Aktywność poselska

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu (sejm.gov.pl)

Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia (sejm.gov.pl)

Przynależność do komisji i podkomisji (sejm.gov.pl)

Przynależność do zespołów parlamentarnych: