Działalność

Mandat Radnego

W wyborach w 2010 roku uzyskałem Mandat Radnego Miasta Olsztyna z listy Platformy Obywatelskiej. Byłem również opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Olsztyn, w której przekazywałem młodzieży szkolnej podstawowe zasady funkcjonowania struktur samorządowych.

Poseł na Sejm RP

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku w roku zostałem wybrany na posła na Sejm RP. Aktywnie działałem w komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Byłem również wiceprzewodniczącym podkomisji stałej do spraw największych wydarzeń sportowych w Polsce. Zasiadałem także w Komisji Spraw Wewnętrznych. W 2015 roku ponownie zostałem wybrany na Posła na Sejm RP VIII kadencji. Członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Ambasador Olimpiad Specjalnych

Jestem ambasadorem Olimpiad Specjalnych - stowarzyszenia, którego główną działalnością jest organizowanie treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez sport zawodnicy rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie.