Interpelacja nr 7667 ( ws. pielęgniarek i położnych )

Interpelacja nr 7667 ( ws. pielęgniarek i położnych )

Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych zaniepokojona projektem zmian w szkolnictwie zawodowym, przy moim wsparciu, walczy o konsultacje środowiskowe pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Edukacji a zainteresowanym Środowiskiem.

To już kolejna interpelacja, którą złożyłem w tej sprawie. Przykrym jest, że odpowiedź jest skopiowana z poprzedniego pisma, a ponadto nie odpowiada na zadane przeze mnie pytania.

Zapis dokumentacji poniżej:

1. Interpelacja 7667

2. odpowiedź do int.7667