Interpelacja nr 9211

Interpelacja nr 9211

Przewodnicząca Rady Powiatu Olsztyńskiego, skierowała do mnie pismo 28.12.2016r. z prośba o interwencję w sprawie zamknięcia dwóch szpitali w województwie, ze względu na brak kryteriów zamieszczonych w ustawie o tzw. Sieci Szpitali. Do apelu przyłączyła się także Rada Miejska w Dobrym Mieście przesyłając swoje stanowisko z dn. 29.12.2016 r.

Niezwłocznie przystąpiłem do pisania interpelacji w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, by wyjaśnić sytuację podmiotów:

1. Wieloodziałowego Szpitala Powiatowego w Biskupcu

2. Jednoodziałowego Zespołu Zakładów Opieki w Dobrym Mieście

Celem interpelacji było oficjalne zapewnienie, że jednostki medyczne, zostaną włączone w sieć szpitali, co oznacza,że ich finansowanie pozostanie na niezmienionym pułapie.

20.02.2017 r. Otrzymałem odpowiedź z zapewnieniem, że wymienione wyżej jednostki spełniają warunki kwalifikacji do poziomu szpitali I stopnia. Nastąpiło to wskutek licznych uwag na wcześniejsze zapisy i  konsultacjach ze środowiskiem.

Zapis dokumentacji sprawy poniżej:

interpelacja 9211

Odp. 9211