Międzynarodowa debata o miejskim sporcie i turystyce

Międzynarodowa debata o miejskim sporcie i turystyce

W dniu 19 września w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, związków sportowych oraz organizacji turystycznych z Warmii i Mazur. Debata dotyczyła sportu i turystyki, a była pierwszym ze spotkań w ramach cyklu wydarzeń promujących dokonania miast regionu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Poza działaczami z Polski w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Bornholmu. Na konferencji dyskutowano m.in. na temat wyzwań i korzyści płynących z organizacji międzynarodowych imprez sportowych czy możliwości, jakimi dysponują miasta w zakresie przygotowania oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców. Obecność gości z zagranicy pozwoliła porównać doświadczenia polskie i duńskie w tym wymiarze.

Paweł Papke przedstawił potencjał regionu z perspektywy organizatora turnieju piłki siatkowej plażowej Warmia Mazury Grand Slam Olsztyn