Odszedł Henryk Kostyra...

Odszedł Henryk Kostyra...

Profesor Kostyra był nauczycielem akademickim ponad 40 lat. Legitymował się wybitnym dorobkiem w dziedzinie biologii oraz technologii żywności i żywienia.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Henryka Kostyry, rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, wybitnego naukowca, autorytetu młodego pokolenia.

Rodzinie, Bliskim zmarłego, składam wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Link: Osoba Henryka Kostyry