Pomoc klubom sportowym

Pomoc klubom sportowym

Wspieram lokalny sport. Współpracuje ze Związkami Sportowymi. 7 lat szkolę pracowników klubów sportowych, do tej pory przekazałem wiedzę o tym jak pozyskiwać środki na rozwój sportu dzieci i młodzieży przedstawicielom przeszło 560 klubów. Wynikiem tego działania jest 14 mln zł, które w naszym regionie zostały przeznaczone na dofinansowania klubów sportowych.

Dofinansowanie klubów sportowych

Kluby sportowe, o których mowa powyżej otrzymały dofinansowanie w zakresie:

wynagrodzenia trenerów, zapewne też tych, którzy trenują Twoje dzieci i wnuki

zakupu nowego sprzętu sportowego wpływającego na rozwój dzieci i młodzieży

dofinansowania organizacji obozów sportowych - by odciążyć portfele opiekunów


Walczę z otyłością dzieci i młodzieży. Muszą być aktywne, uprawiać sport. Do tego potrzebują atrakcyjnych warunków. Wymyśliłem więc program MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ. Funkcjonuje 4 lata. Powstało dzięki temu 140 projektów sportowych na Warmii i Mazurach. Zainwestowanych zostało 8 mln, dzięki którym powstały nowe place zabaw, szatnie, boiska, siłownie, skateparki, pumptrucki, wyremontowane zostały hale sportowe, zakupiony nowy sprzęt do utrzymania obiektów w dobrej kondycji i całe mnóstwo innych.


Sektor sportowy Warmii i Mazur potrzebuje dodatkowego wsparcia funduszami unijnymi.

Wspólnie z Tomaszem Frankowskim podjęliśmy się organizacji konferencji “Fundusze Unijne dla Sportu”. Było to pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju w regionie. Czy potrzebne? Przybyli przedstawiciele 120 podmiotów, by wysłuchać specjalistów z Brukseli. Dowiedzieli się jak pozyskiwać europejskie fundusze na rozwój sportu. Wiosną 2024 planujemy zorganizować kolejną edycję tego wydarzenia.