Ustawa o sporcie

Ustawa o sporcie

20.06.2017 r., na sali plenarnej w Sejmie zadawałem pytania dotyczące Ustawy Sportowej. Moje wątpliwości budzi m.in. lustarcja sportowców, którzy trenowali np. w klubach wojskowych, jak również Art. 15., w którym mowa, że " w sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową.(...). 3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne.

WIDEO: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=D963D4602907A4E2C1258146003EC708&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA