Projekt d@vinci

W ramach konkursu „Spełniamy marzenia” do Warmińskiej Winnicy przyjechały dzieci i młodzież w wieku 13 – 21 lat, w ramach realizowanego programu d@Vinci. Dzieci i młodzież pochodzą z różnych form pieczy zastępczej oraz z rodzin objętych pomocą OPS.