PROGRAM KLUB 2023

Biuro Poselskie Pawła Papke wraz z partnerem projektu, Warmińsko - Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej, serdecznie zapraszają na szkolenie z zakresu przygotowania wniosków w Programie KLUB 2023. Reprezentanci Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia, mogą uzyskać dofinansowania na:
•wynagrodzenie trenera/ów,
•zakup sprzętu sportowego,
•organizację obozu szkoleniowego.

Wartość dofinansowania wynosi:

•10.000 zł (dla klubu jednosekcyjnego)
•15.000 zł (dla klubu wielosekcyjnego)

Szkolenie jest bezpłatne i dotyczy:
•kryteriów merytorycznych, które klub sportowy musi spełniać, przystępując do udziału w programie;
•praktycznych informacji o błędach wykluczających z dofinansowania;
•odpowiedzi na pytania problematyczne;
•konsultacji indywidualnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, mają obowiązek przesłania na adres mailowy pawel.papke@sejm.pl:
•imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu
•nazwy klubu, który reprezentuje
•terminu i miejsca, gdzie będzie uczestniczyła w szkoleniu
•numeru telefonu kontaktowego.

Więcej informacji na temat szkolenia udziela:
Sylwia Kurt – Dyrektor Biura Poselskiego – 691 919 950

Terminarz:
13.03.2023 Olecko g. 12:00 Urząd Miejski w Olecku Plac Wolności 3
13.03.2023 Gołdap g.15:00 Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe ul. Patryzantów 31 (II piętro, s. 66)
13.03.2023 Kętrzyn g. 18:00 Stadion Miejski ul. Bydgoska 20
14.03.2023 Olsztyn g. 18:00 Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej al. Piłsudskiego 69A
15.03.2023 Pisz g. 12:00 Urząd Miasta ul. Gizewiusza 15 s. 15
15.03.2023 Ełk g. 15:00
15.03.2023 Giżycko g. 18:00 Port Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14
20.03.2023 Mrągowo g.12:00
20.03.2023 Szczytno g. 15:00
20.03.2023 Nidzica g. 18:00

*Informacje na temat miejsc szkoleń są aktualizowane i dodawane są na bieżąco.

Edit: ze względu na chorobę prowadzącej szkolenia od 13.03.2023 - 15.03.2023 r. zostają przesunięte o tydzień później. Miejsca i godziny  pozostają bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.