RDOŚ w Olsztynie ocalony

RDOŚ w Olsztynie ocalony

Na wniosek Jana Heichela  Prezesa Warmińsko - Mazurskiej Rady Rolniczej wystosowałem interpelację 18453 do Ministerstwa Środowiska. Dnia 22.02.2018 r. otrzymałem decyzję Rady Ministrów z 12.02.2018 r., w której projekt ustawy likwidujący Regionalny Ośrodek Ochrony Środowiska w Olsztynie NIE ZOSTANIE zlikwidowany.

Zapis całej korespondecji poniżej:

Treść interpelacji: Interpelacja 18453

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na interpelację 18453: 18453 - odpowiedź

Foto: Arkadiusz Stankiewicz/AgencjaGazeta