Interpelacja ws. ustawy ZA ŻYCIEM nr 8174

Interpelacja ws. ustawy ZA ŻYCIEM nr 8174

Dr Monika Zima – Parjaszewska - Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z niepełnosprawnością
Intelektualną w związku z ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, wystosowała do mnie pismo z prośbą o pomoc. W latach 2005-2007 Stowarzyszenie było konsultantem w Ministerstwie Zdrowia,w trakcie tworzenia programu „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”.

Stowarzyszenie zaniepokojone działaniami Ministerstwa, które nie uwzględniło wcześniejszych ustaleń przygotowując ustawę Za Życiem, które poprosiło mnie o wsparcie. 

Skieorwałem ze swojej strony interpelację nr 8174, w której starałem się rozwikłać, dlaczego największy konsultant w Polsce nie został zaproszony do rozmów podczas ustalania kształtu tak istotnej ustawy, co więcej ustalenia/działania/rozwiązania z lat 2005-2007 nie zostały wdrożone w działania tej ustawy.

Stowarzyszenie postulowało o:

- wczesną interwencję, jako usługę koordynacyjno – opiekuńczo – rehabilitacyjnąh na rzecz dziecka i rodzin?
- potraktowanie ośrodków wczesnej interwencji, jako świadczeniobiorców opieki zdrowotnej i realizatorów polityki na rzecz rodziny?
- zagwarantowanie stabilnego finansowania ośrodków wczesnej interwencji?

W interpelacji pytałem, czy wspomniany program był analizowany i wykorzystany, jako element podstawowy systemu wsparcia osoby z niepełnosprawnością od dzieciństwa do późnej starości?

W odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia zawarto informację, że:

"Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z art. 12 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 1860) zawiera szczegółowe rozwiązania we wskazanym poniżej zakresie:
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie, o którym mowa w ww. ustawie;
• wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej;
• pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadających zaświadczenie, o którym mowa w ww. ustawie.

Co zatem będzie się działo z dzieckiem niepełnosprawnym, gdy stanie się osobą dorosła, o co pyta m.in. Stowarzyszenie?

Na to pytanie nie doczekałem się jeszcze odpowiedzi.

Poniżej zapis dokumentacji sprawy:

1. int. 8174 ws ustawy Za Życiem

2. Odpowiedź MInisterstwa Zdrowia

3. pismo podziękowanie