Interpelacja 8569 w sprawie drogi S16 odc. Ełk- Knyszyn

Interpelacja 8569 w sprawie drogi S16 odc. Ełk- Knyszyn

Prezydent Ełku - Tomasz Andrukiewicz, wystosował do mnie pismo z prośbą o pomoc w działaniach, mających na celu zweryfikowanie informacji, dotyczących, łączącej dwie trasy Via Baltica i Via Carpatia, drogi S16 łączącej trasę S19 (Ełk) i S19 (Knyszyn).

Media donosiły, że burmistrz Augustowa, przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców i radnych, próbował wstrzymać budowę i wnioskował o modernizację już istniejącej DK nr 8.

W związku z powyższymi informacjami wystosowałem w tej sprawie interpelację nr 8569 do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa a także Ministerstwa Finansów i Rozwoju.

Z obu pism płyną następujące wnioski:

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, oparte jest o decyzję Rady Ministrów z dnia 13.10.2016 r., o dokonaniu zmian rozporządzenia z dnia 15.05.2014 r , w sprawie sieci dróg ekspresowych i autostrad ( Dz. U. Nr 128 poz.1334, z późn zm.), w zakresie kształtu docelowej sieci dróg szybkiego ruchu. Zmiana dotyczyła między innymi drogi S16 na odcinku Ełk – Knyszyn, który zapewni ciągłość trasy Via Carpatia.

W sprawie apelu Burmistrza Augustowa, którego główny postulat dotyczy modernizacji DK 8 Augustów – Białystok, Ministerstwo Rozwoju i Finansów, nie przewiduje takich działań w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, za którą odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Wspomniana interpelacja został przekazana również do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Minister Jerzy Szmit dnia 13.01.2017 r. skierował do mnie odpowiedź w przedmiotowej sprawie.

Z pisma wynika, że przebudowa DK 8 na odcinku od Białegostoku do Augustowa nie została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Trwają prace przygotowawcze w tym zadaniu, związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem opinii, decyzji administracyjnych, zgodnie z prawem.

Program uwzględnia uzupełnienie sieci dróg o drogę S16 – odcinek pomiędzy S-19 ( Knyszyn) a S-61 (Ełk), dla zachowania ciągłości szlaki Via Carpatia, odciążenie drogi nr 8 i przejęcie ruchu tranzytowego. Zadanie jest w fazie przygotowania do realizacji.

Trzymam rękę na pulsie i będę reagował na każde doniesienie w sprawie budowy dróg naszego regionu.

Poniżej zamieszczam dokumentację w sprawie:

1. Interpelacja 8569

2. Int 8569 odp.MIiB

3.Odpowiedź 8569 MFiR

 

Źródło zdjęcia: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/90/1438/Gmina_Miasto_Elk_-_kontakt/