Podsumowanie kadencji 2015-2019

Podsumowanie kadencji 2015-2019

Przyszedł czas, by podsumować cztery lata drugiej kadencji w Sejmie.

PODSUMOWANIE KADENCJI 2015-2019

 1. FINANSOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH 2017-2019

Ponad 350 klubów sportowych otrzymało wsparcie merytoryczne i praktyczne, udzielone w ciągu 3 lat szkoleń, które przeprowadziłem w całym województwie. W tym czasie
4,5 mln zł wpłynęło na konta klubów sportowych, aby mogły:

 • zakupić sprzęt sportowy
 • opłacić trenerów
 • zorganizować obóz sportowy dzieciom i młodzieży.

 

2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Najważniejsze cele komunikacyjne w województwie zostały spełnione:

 • budowa południowej obwodnicy Olsztyna
 • budowa S51 Olsztyn - Olsztynek
 • budowa S7 na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Dzięki temu w regionie powstały nowe inwestycje i miejsca pracy, zwiększyło się bezpieczeństwo na drogach.

3. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ i TURYSTYCZNEJ 2019

19 inwestycji w modernizację obiektów sportowych w całym województwie, o łącznej wartości 650 tys. zł, zostanie rozpoczętych się w tym roku. To efekt programu, którego jestem pomysłodawcą.

Kolejne 150 tys. zł zostało rozdysponowane na turystykę Warmii i Mazur: ścieżki rowerowe, wiaty, ławki.

4. OLSZTYŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Promuję aktywność społeczną w zakresie przygotowania i składania przez mieszkańców Olsztyna wniosków, wpływających na poprawę wizerunku i funkcjonalności naszych osiedli i miasta. Bliski mojemu sercu jest projekt budowy Łynostrady.

Brałem udział w konsultacjach społecznych w sprawie funkcjonowania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego po zmianie ustawowej, zwiększającej budżet OBO do poziomu
6,4 mln zł.

5.ORGANIZACJA ŚWIATOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH 2015-2017

Pełniąc funkcję Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zainicjowałem organizację światowego turnieju siatkowki plażowej. Najlepsze duety przez 3 lata z rzędu, odwiedzały Olsztyn podczas Warmia Mazury World Tour Olsztyn (2015, 2016, 2017)

6.UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH 2018-2019

W ciągu 4 lat, dzięki Waszej hojności i chęci licytacji przekazanych przeze mnie pamiątek siatkarskich, zebraliśmy ponad 200 tys. zł na ratowanie życia i zdrowia potrzebujących

7.8 edycji #PapkeCup

Walka z otyłością, wzrost aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu - to cele przyświecające organizacji przeze mnie, co roku, rodzinnych turniejów siatkówki plażowej na terenie całego województwa. Prezentuję alternatywę dla komputera i zachęcam rodziców do wspólnego ruchu z dziećmi.

8.TURNIEJE PLAŻOWE #PAPKEcup

9.SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wspieram przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania funduszy na szkolenia i doradztwo. 30 podmiotów otrzymało fachową pomoc w przygotowaniu wniosków i ścieżek pomocy finansowej z UE.

10.INTERWENCJE i POMOC POSELSKA 2015-2019

 • wsparcie finansowe Kliniki Budzik w Olsztynie - ponad 7 tysięcy złotych przekazane na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie finansowe olsztyńskich szpitali - Dziecięcego, Wojewódzkiego i Miejskiego - poprzez przekazanie siatkarskich fantów na licytację, w zakupie niezbędnego sprzętu
 • aktywizacja seniorów: organizacja darmowych wycieczek do Sejmu, zwiedzanie Stadionu Narodowego, Centrum Nauki Kopernik, organizacja spotkań, na których prezentowałem propozycje rozwiązań medycznych i rozrywkowych dla seniorów
 • wsparcie finansowe aktywności fizycznej seniorów podczas I Seniorady Nidzickiej
 • promocja akcji oddawania krwi
 • stała współpraca z Warmińskim Hufcem ZHP
 • współpraca z młodzieżą olsztyńskich szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości
 • współpraca w organizatorami ogólnopolskiego wydarzenia tanecznego #1000LakesDanceCUP
 • współpraca z organizatorami Światowych Dni Bajki, propagujących czytanie dzieciom
 • liczne akcje charytatywne i społeczne
 • współpraca w zakresie organizacji Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dzieci i Młodzieży
 • współpraca z pielęgniarkami i położnymi w zakresie przygotowania zmian w obrębie kształcenia w zawodzie
 • wsparcie związków sportowych w województwie