Regulamin konkursu na Facebooku

Regulamin konkursu na Facebooku

Poniżej znajduje się zapis regulaminu konkursu na facebooku. Każda osoba biorąca udział w konkursie, traktowana jest jako zapoznana z regulaminem.

Regulamin:

 1. Regulamin stworzono do konkursu, który trwa od 18.01.2017 r. do 22.01.2017 r. do g. 23:59.
 2. Organizatorem jest Paweł Papke, adres korespondencyjny: ul. Leśna 14/lok. 9h, 10-173 Olsztyn. Polska. Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat.
 3. Konkurs odbywa się w Internecie, na oficjalnym funpage’u Pawła Papke, pod adresem: https://www.facebook.com/PawelPapke/
 4. Nagrodą w konkursie jest kalendarz na 2017 rok, z wytłoczonym imieniem i nazwiskiem Pawła Papke, jak również oryginalnym podpisem. Wszelkie koszty związane z zakupem nagrody i jej wysyłka ponosi Organizator.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób.
 6. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które prowadzą konto prywatne na facebooku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie dwie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 7. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to zgłoszenie. Odbywa się poprzez upublicznienie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Drugi etap – wyłonienie zwycięzcy.
 8. Publikacja odpowiedzi jest równoznaczna z akceptacją warunków regulaminu konkursu. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 9. Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi odpowiedziami dokona wyboru zwycięzcy.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem.
 11. Konkurs rozstanie rozstrzygnięty w poniedziałek 23.01.2017 r. do godz. 23:59.
 12. Zwycięzca zostanie ogłoszony na oficjalnym profilu Pawła Papke pod adresem https://www.facebook.com/PawelPapke/
 13. Obowiązkiem zwycięzcy jest dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych, od dnia ogłoszenia zwycięzcy, danych teleadresowych do wysłania nagrody na adres e-mail: pawel.papke@sejm.pl. Po upływie wskazanego terminu jury wybierze nowego zwycięzcę.
 14. Nagrody nie można wymienić na gotówkę. Nagrody nie można przenieść na inną osobę.
 15. Osoby, które zgłoszą się do konkursu, a w odpowiedzi na pytanie konkursowe, będą używać sformułowań obraźliwych, wulgaryzmów, zostaną natychmiast zdyskwalifikowane.
 16. Reklamacje związane z konkursem, będą rozstrzygane w ciągu 3 dni roboczych po jego zakończeniu. Wszelkie uwagi będą uwzględniane po przesłaniu ich drogą elektroniczną na adres: pawel.papke@sejm.pl z dopiskiem w tytule REKLAMACJA KONKURS.
 17. Zachęcanie do dzielenia się informacjami o konkursie, jak również oznaczanie/tagowanie znajomych w komentarzach pod postem konkursowym, nie jest wymagane przy tym konkursie. Wskazane aktywności to dobra wola ich uczestników.
 18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie https://www.facebook.com/PawelPapke/
 19. Osoby biorące udział w konkursie wyrażaja zgodę na upublicznienie na oficjalnym profilu Pawła Papke na facebook.com, imienia i nazwiska, w przypadku gdy zostana zwycięzcą konkursu.

 Więcej zdjęć: