Spotkanie noworoczne CittaSlow

Spotkanie noworoczne CittaSlow

Czas noworoczny sprzyja wymianie myśli o projektach, które w przyszłości mają zrównoważyć rozwój naszych gmin i wpłynąć na poprawny wizerunek naszego województwa. To kierunki, które stoją przed włodarzami. Udział w projekcie CittaSlow przybliża nas do osiagnięcia zadowalajacych rezultatów w tym aspekcie.

Wyrównanie szans, wsparcie finansowe miast, które mają swoje własne pomysły na rozwój i poprawę funkcjonowania swoich mieszkańców, współpraca szeroko zakrojona: ma poziomie wymiany doświadczeń i poszukiwania dobrych rozwiązań, to działania przyświecające projektowi Cittaslow Polska.
Zarząd województwa na czele z Marcinem Kuchcińskim - Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego, wspiera rozwój inicjatywy. Jako Parlamenatrzyści razem z Ewą Kaliszuk - Senatorką RP możecie liczyć na naszą pomoc. Rozwój naszego województwa zawsze będzie bliski naszemu sercu.